Oferujemy krótkie terminy w ramach programów leczenia niepłodności metodą in vitro.
 
Od 25 kwietnia 2017r trwa rekrutacja do Programu In Vitro - więcej...
 
Zmiana godzin otwarcia w dniach 24, 25 i 26 stycznia
Centrum ARTVIMED czynne do godz. 13.00
 
Szkolenia wewnętrzne
Szkolenie wstępne dla lekarzy

Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje 25 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Szkolenie ustawiczne dla lekarzy

Szczegółowy program szkolenia ustawicznego dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje25 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Szkolenie wstępne dla embriologów i seminologów

Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla embriologów i osób pracujących w pracowniach seminologicznych oraz pracowników Banków komórek rozrodczych i zarodków, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Szkolenie ustawiczne dla embriologów i seminologów

Szczegółowy program szkolenia ustawicznego dla embriologów i osób pracujących w pracowniach seminologicznych oraz pracowników Banków komórek rozrodczych i zarodków, których czynności mają wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje 25 godzindydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych

Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają bezpośredni wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych

Szczegółowy program szkolenia ustawicznego dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają bezpośredni wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Szkolenie uzupełniające

Szczegółowy program szkolenia uzupełniającego dla osób pracujących w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji i Bankach komórek rozrodczych i zarodków, których czynności mają bezpośredni wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków. Program obejmuje 10 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 4 godziny zajęć praktycznych.

Czytaj całość...
 
Diagnostyka i leczenie niepłodności
Opierając się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności: Program In Vitro, Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia, Program In Vitro TESA/PESA.
Centrum Medycyny Rozrodu

ARTVIMED

ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
(przy ul. Na Blonie)
telefon: +48 12 661 3030

rejestracja:
poniedziałek-piatek: 10.30-16.00

ZOBACZ GODZINY OTWARCIA

 


 
Projekt mający na celu uruchomienie innowacyjnego Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.