Oferujemy krótkie terminy w ramach programów leczenia niepłodności metodą in vitro.
 
Od 25 kwietnia 2017r trwa rekrutacja do Programu In Vitro - więcej...
 
Od dnia 1.10.2017 krew do badan bedzie pobierana od godz. 10.30 (do odwolania)
 
Program leczenia pacjentek z ograniczoną rezerwą jajnikową

Ograniczona rezerwa jajnikowa to jedna z coraz częściej spotykanych przyczyn niepłodności. Większość pacjentek, u których stwierdzamy obniżone wartości AMH i podwyższone FSH jest w wieku powyżej 35 rż. Niestety często jest to wynikiem odkładania przez kobiety planów reprodukcyjnych na okres, w którym naturalna płodność zaczyna dramatycznie spadać. Są to również pacjentki, u których wcześniej wykonywano zabiegi chirurgiczne na jajnikach, z powodu torbieli, guzów, endometriozy.

Szczególnie to ostatnie schorzenie (endometrioza) ma niekorzystny wpływ na tkankę jajnikową, niezależnie od tworzenia się tzw. torbieli czekoladowych. Coraz częściej tez spotykamy się z kobietami, które w przeszłości przeszły chemio- i/lub radioterapię z powodu choroby nowotworowej. One również są zagrożone przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników, co w fazie wstępnej charakteryzuje się obniżaniem stężenia AMH w surowicy krwi i wzrastającymi stężeniami FSH we wczesnej fazie folikularnej cyklu (zwykle FSH oznacza się w 3 dniu cyklu).

Osobną grupę stanowią kobiety w młodym wieku ze znacznie obniżonym AMH, u których nie stwierdza się w wywiadzie czynników ryzyka ograniczenia rezerwy jajnikowej. U części z nich można podejrzewać proces autoimmunologiczny toczący się w tkance jajnikowej i zmierzający do jej destrukcji. W części może to być wynikiem nieprawidłowości genetycznych (np. zespołu łamliwego chromosomu X).

Niezależnie od przyczyny ograniczenia rezerwy jajnikowej podejmowane są próby leczenia niepłodności. Zastosowanie ma tu przede wszystkim procedura zapłodnienia pozaustrojowego.

W naszym ośrodku opracowaliśmy program leczenia pacjentek z niskim AMH, który w okresie ostatniego 1,5 roku dał efekty w postaci znacznego wzrostu skuteczności leczenia. Na program ten składa się zarówno indywidualnie dobrany sposób przygotowania do IVF, wyrównanie niedoborów hormonalnych (DHEAS) i wit. D, jak i stymulacja (krótki protokół antagonistyczny z primingiem estrogenowym) oraz postępowanie embriologiczne (IMSI oraz hodowla w systemie time-lapse).

Ze względu na to, że przy niskiej rezerwie ilość otrzymywanych oocytów jest niewielka, stawiamy na poprawę ich jakości (indywidualny dobór protokołu stymulacji) i optymalizację szansy na prawidłowe zapłodnienie (IMSI). Hodowla zarodków w systemie time-lapse umożliwia bardzo wnikliwą ocenę kolejnych podziałów w zarodku oraz zapewnia stałe, bezpieczne środowisko jego rozwoju.

W celu zwiększenia ilości oocytów uzyskiwanych po stymulacji jajników opracowany został protokół leczenia specjalnie dedykowany pacjentkom z niską rezerwą jajnikową. Indywidualnie dobrane dawkowanie leków pozwala na uzyskanie większej ilości komórek jajowych, ale wiąże się z dwukrotna stymulacją jajników w tym samym cyklu. Uzyskane w wyniku podwójnej stymulacji zarodki są poddawane witryfikacji i transferowane w cyklu naturalnym po wcześniejszym scratchingu endometrium. Protokół ten jest bardziej czasochłonny ale poprawia skuteczność leczenia.

Program leczenia pacjentek z ograniczoną rezerwą jajnikową
Standard postępowania w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED

Zastosowanie indywidualnego podejścia, wyrównywanie niedoborów witaminy D, kilkumiesięczne przygotowanie preparatami DHEAS oraz nowoczesne metody hodowli zarodków (time-lapse) pozwoliły nam znacząco poprawić wskaźniki leczenia.

Przed wprowadzeniem takiego standardu postępowania u pacjentek z AMH < 0,5 ng/ml, w 2012 roku w tej grupie pacjentek uzyskaliśmy 40,9% ciąż biochemicznych, ale po 12 tyg tylko połowa z nich nadal się rozwijała (22,7%).

Wyniki uzyskane w pierwszych 6 miesiącach były dobre w porównaniu do dostępnych danych europejskich i światowych, ale wierzyliśmy, że możemy zrobić to jeszcze lepiej.

Od stycznia 2013r wszystkie pacjentki kwalifikowane jako poor responders prowadzone są w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie zgodnie z opracowanym standardem postępowania.

Pozwoliło to na znaczącą poprawę wyników leczenia. W ciągu pierwszych 5 miesięcy roku 2013 (dane za czerwiec nie obejmują jeszcze ciąż klinicznych) uzyskaliśmy 57,1% ciąż biochemicznych i aż 42,8 ciąż klinicznych (widoczna akcja serca płodu).

 
Diagnostyka i leczenie niepłodności
Opierając się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności: Program In Vitro, Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia, Program In Vitro TESA/PESA.
Centrum Medycyny Rozrodu

ARTVIMED

ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
(przy ul. Na Blonie)
telefon: +48 12 661 3030

rejestracja:
poniedziałek-piatek: 10.30-16.00

ZOBACZ GODZINY OTWARCIA

 


 
Projekt mający na celu uruchomienie innowacyjnego Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.