Oferujemy krótkie terminy w ramach programów leczenia niepłodności metodą in vitro.
 
Od 25 kwietnia 2017r trwa rekrutacja do Programu In Vitro - więcej...
 
Od dnia 1.10.2017 krew do badan bedzie pobierana od godz. 10.30 (do odwolania)
 
Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniż. rezerwą jajnikową

Pakiet: Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową.

Program leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z obniżoną rezerwą jajnikową, u których spodziewana jest ograniczona ilość wzrastających pęcherzyków. Procedura została opracowana na podstawie doświadczeń ze stymulacji w obu fazach cyklu. U pacjentek, u których istnieje mała szansa na uzyskanie większej liczby komórek jajowych w pojedynczej punkcji proponujemy wykonanie dwukrotnej stymulacji w tym samym cyklu leczenia. Uzyskane komórki są zapładniane w procedurze IMSI-MSOME co daje maksymalny możliwy do uzyskania wskaźnik zapłodnień. Zarodki hodowane są w najnowocześniejszym systemie hodowli (time-lapse - Emryoscope) i poddawane witryfikacji. Podobnie postępuje się po drugiej stymulacji. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania znacznie większej liczby zarodków w jednej procedurze. Dzięki zastosowaniu witryfikacji szanse na powodzenie leczenia po transferze rozmrożonych zarodków są takie same jak w tzw. „świeżym” transferze. Zarodki są transferowane w cyklu naturalnym po wcześniejszym scratchingu endometrium, wykonywanym w celu zwiększenia receptywności endometrium. Leki stosowane w trakcie obu stymulacji dostępne są bez limitu, zależnie od potrzeb pacjentki.

W skład pakietu „Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową” wchodzi:

 • przygotowanie do programu (wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badania epidemiologiczne, scratching endometrium w cyklu poprzedzającym stymulację)
 • dwukrotna stymulacja w jednym cyklu leczenia (leki do stymulacji, bez limitu - w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
 • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna
 • dwukrotne pobranie komórek jajowych
 • dwukrotna procedura zapłodnienia pozaustrojowego (IVF-IMSI-MSOME)
 • w razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank)
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (EmbryoScope)
 • dwukrotna witryfikacja zarodków i przechowywanie przez 1 rok
 • przygotowanie do transferu rozmrożonych zarodków w cyklu naturalnym lub farmakologicznym
 • wspomaganie wykluwania (assisted hatching)
 • transfer rozmrożonych zarodków (jako opcja transfer zarodków w osłonie atosibanem w ramach pakietu)

Koszt: sprawdź w cenniku

Zobacz wszystkie nasze pakiety leczenia niepłodności

 
Diagnostyka i leczenie niepłodności
Opierając się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności: Program In Vitro, Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia, Program In Vitro TESA/PESA.
Centrum Medycyny Rozrodu

ARTVIMED

ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
(przy ul. Na Blonie)
telefon: +48 12 661 3030

rejestracja:
poniedziałek-piatek: 10.30-16.00

ZOBACZ GODZINY OTWARCIA

 


 
Projekt mający na celu uruchomienie innowacyjnego Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.