Oferujemy krótkie terminy w ramach programów leczenia niepłodności metodą in vitro.
 
Od 25 kwietnia 2017r trwa rekrutacja do Programu In Vitro - więcej...
 
Od dnia 1.10.2017 krew do badan bedzie pobierana od godz. 10.30 (do odwolania)
 
Rekrutacja do Programu In Vitro

18 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017r. rozpoczyna się rekrutacja do programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.

Z dofinansowania mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria:

1. wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

2. posiadają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;

3. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu;

4. w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania w wysokości do 5.000,00 zł, nie więcej niż 80% kosztów w okresie realizacji programu tj. w 2017 roku.

Mieszkańców Sosnowca zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosku oraz oświadczenia bezpośrednio w siedzibie jednego z realizatorów:

1. Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Choroby Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legendy 3/ lok. 1, 30-147 Kraków - dysponuje 25 miejscami,

2. Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok - dysponuje 20 miejscami.

Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

* * *

Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020

Zapraszamy od 25 kwietnia 2017r.

Dla pacjentów zgłaszających się do leczenia w ramach Programu zostaną wyznaczone specjalne dodatkowe terminy przyjęć, tak by ich konsultacje odbywały się w pierwszej kolejności. Rejestracja pacjentów na konsultacje do Programu odbywać się będzie 7 dni w tygodniu w wyznaczonych porach (poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota-niedziela 8.00-14.00).

Dokumenty do pobrania:

Pobierz Wniosek: plik PDF lub plik DOC

Pobierz Oświadczenie: plik PDF lub plik DOC

Zobacz także: Rozpoczyna się nabór do programu in vitro (www.sosnowiec.pl)

 
Diagnostyka i leczenie niepłodności
Opierając się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności: Program In Vitro, Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia, Program In Vitro TESA/PESA.
Centrum Medycyny Rozrodu

ARTVIMED

ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
(przy ul. Na Blonie)
telefon: +48 12 661 3030

rejestracja:
poniedziałek-piatek: 10.30-16.00

ZOBACZ GODZINY OTWARCIA

 


 
Projekt mający na celu uruchomienie innowacyjnego Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.