Oferujemy krótkie terminy w ramach programów leczenia niepłodności metodą in vitro.
 
25 kwietnia 2017r rozpoczyna się rekrutacja do Programu In Vitro - więcej...
Rekrutacja do Programu In Vitro

18 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017r. rozpoczyna się rekrutacja do programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.

Z dofinansowania mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria:

1. wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

2. posiadają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;

3. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu;

4. w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania w wysokości do 5.000,00 zł, nie więcej niż 80% kosztów w okresie realizacji programu tj. w 2017 roku.

Mieszkańców Sosnowca zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosku oraz oświadczenia bezpośrednio w siedzibie jednego z realizatorów:

1. Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Choroby Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legendy 3/ lok. 1, 30-147 Kraków - dysponuje 25 miejscami,

2. Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok - dysponuje 20 miejscami.

Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

* * *

Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020

Zapraszamy od 25 kwietnia 2017r.

Dla pacjentów zgłaszających się do leczenia w ramach Programu zostaną wyznaczone specjalne dodatkowe terminy przyjęć, tak by ich konsultacje odbywały się w pierwszej kolejności. Rejestracja pacjentów na konsultacje do Programu odbywać się będzie 7 dni w tygodniu w wyznaczonych porach (poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota-niedziela 8.00-14.00).

Dokumenty do pobrania:

Pobierz Wniosek: plik PDF lub plik DOC

Pobierz Oświadczenie: plik PDF lub plik DOC

Zobacz także: Rozpoczyna się nabór do programu in vitro (www.sosnowiec.pl)

 
Diagnostyka i leczenie niepłodności
Opierając się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności: Program In Vitro, Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia, Program In Vitro TESA/PESA.
Centrum Medycyny Rozrodu

ARTVIMED

ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
(przy ul. Na Blonie)
telefon: +48 12 661 3030

rejestracja:
poniedziałek-piatek: 10.30-16.00

ZOBACZ GODZINY OTWARCIA

 


 
Projekt mający na celu uruchomienie innowacyjnego Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.