Oferujemy krótkie terminy w ramach programów leczenia niepłodności metodą in vitro.
 
Od 25 kwietnia 2017r trwa rekrutacja do Programu In Vitro - więcej...
 
Od dnia 1.10.2017 krew do badan bedzie pobierana od godz. 10.30 (do odwolania)
 
Statystyki leczenia niepłodności - inseminacja i procedury IVF-ICSI

Lata 2013-2016

Skuteczność leczenia metodą in vitro w ramach Rządowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego 2013-2016. Stosunek liczby ciąż klinicznych do liczby transferów wynosi 40% (wg. danych Ministerstwa Zdrowia)

Skuteczność leczenia metodą in vitro w ramach Rządowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego
Ciąże %
Ciąże kliniczne/transfer 40%

in vitro skutecznie in vitro skutecznie in vitro skutecznie

2016-02-09: Stowarzyszenie "Nasz Bocian": "Ministerstwo Zdrowia udostępniło informacje na temat skuteczności leczenia metodą in vitro w poszczególnych ośrodkach realizujących Rządowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego." Zobacz komunikat

ARTVIMED - Realizator marzeń!

Rok 2014

Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki leczenia w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie za rok 2014.

Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2014)
Ciąże %
Ciąże kliniczne/transfer 41,94%
Ciąże biochemiczne/transfer 52,42%
Wskaźnik ciąż klinicznych po transferze rozmrożonych zarodków 32,76%
Wskaźnik ciąż biochemicznych po transferze rozmrożonych zarodków 43,10%
Wyniki leczenia metodą IUI (2014)
Ciąże %
AIH (inseminacja nasieniem partnera) 18,90%
AID (inseminacja nasieniem dawcy) 28,00%

Rok 2013

Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki leczenia w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie za rok 2013.

Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2013)
Ciąże %
Ciąże kliniczne/transfer 41,77%
Ciąże biochemiczne/transfer 45,57%
Wskaźnik ciąż klinicznych po transferze rozmrożonych zarodków 27,27%
Wskaźnik ciąż biochemicznych po transferze rozmrożonych zarodków 38,64%
Wyniki leczenia metodą IUI (2013)
Ciąże %
AIH (inseminacja nasieniem partnera) 13,99%
AID (inseminacja nasieniem dawcy) 17,24%

Rok 2012

Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki leczenia w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie za rok 2012.

W roku 2012 niski odsetek ciąż mnogich uzyskaliśmy dzięki ograniczeniu ilości transferowanych zarodków.
Coraz częściej proponujemy transfer pojedynczego zarodka!

Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2012)
Ciąże %
Wskaźnik ciąż biochemicznych na transfer 54,7%
Wskaźnik ciąż klinicznych na transfer 40,0%
Ogólny wskaźnik ciąż biochemicznych 51,3%
Ogólny wskaźnik ciąż klinicznych 37,5%
Ogólny wskaźnik ciąż bliźniaczych 13,0%
Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2012) - transfer rozmrożonych zarodków
Ciąże %
Wskaźnik ciąż biochemicznych na transfer 29,5% *
Wskaźnik ciąż klinicznych na transfer 21,0% *

*) Niższe wyniki po transferach rozmrożonych zarodków w porównaniu do świeżych wynikają z faktu, że w pierwszej kolejności (świeży transfer) podawane są zarodki o najwyższej jakości. Cześć przeznaczonych do witryfikacji zarodków w tej sytuacji wyjściowo prezentuje wolniejszy rozwój i wyższy stopień fragmentacji.

Wyniki leczenia metodą inseminacji domacicznej IUI (2012)
Ciąże %
Inseminacja nasieniem męża AIH 17,3%
Inseminacja nasieniem dawcy AID 19,6%
Rok 2012 (pierwsze półrocze)

Prezentujemy wyniki leczenia w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie za pierwsze półrocze roku 2012.

Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2012)
Ciąże %
Wskaźnik ciąż biochemicznych na transfer 58,06%
Wskaźnik ciąż klinicznych na transfer 45,16%
Ogólny wskaźnik ciąż biochemicznych 52,94%
Ogólny wskaźnik ciąż klinicznych 41,18%
Rok 2011

Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki leczenia w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie za rok 2011.

Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2011)
Ciąże %
Wskaźnik ciąż biochemicznych na transfer 46,8%
Wskaźnik ciąż klinicznych na transfer 34,0%
Ogólny wskaźnik ciąż klinicznych 30,8%
Wyniki leczenia metodą inseminacji domacicznej IUI (2011)
Ciąże %
Inseminacja nasieniem męża AIH * 15,4%/18,8%
Inseminacja nasieniem dawcy AID ** 18,3%

*) AIH: wynik dobry, ale warto wziąć pod uwagę, że część pacjentek podchodzących do inseminacji ma tak naprawdę wskazania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, ale z rożnych przyczyn nie decyduje się na in vitro (powody etyczne, ekonomiczne, chęć "spróbowania" leczenia metodą o mniejszym ryzyku medycznym). Poddaliśmy analizie wskazania do inseminacji i po wyłączeniu pacjentek z jednoznacznymi wskazaniami do in vitro: endometrioza III i IV stopnia, ciężka oligoasthenoteratozoospermia u partnera, niska rezerwa jajnikowa (AMH < 1,4) wskaźnik ciąż w grupie leczonej inseminacjami domacicznymi wyniósł 18,8%.

**) AID: wyraźnie niższy wynik niż w 2010 roku. Po analizie jednak okazuje się, że w 2011 roku niemal 45% pacjentek poddawanych AID było starszych niż 35 lat (w porównaniu w 2010 roku zaledwie 21%) co było jednym z czynników, które zaważyły na osiągniętych wynikach leczenia i znalazło odzwierciedlenie w statystykach.

Rok 2010

Wyniki uważamy za całkiem niezłe biorąc pod uwagę, że duża grupa pacjentek trafiła do nas już po kilku próbach w innych ośrodkach. Warto też uwzględnić fakt, że ARTVIMED działa od II kwartału 2010 roku, więc prezentowane statystyki obejmują niepełny rok 2010.

Wyniki leczenia metodą IVF-ICSI (2010)
Ciąże %
Ciąże biochemiczne 41,0%
Wskaźnik ciąż klinicznych/transfer 36,0%
Ogólny wskaźnik ciąż klinicznych 31,2%
Wyniki leczenia metodą inseminacji domacicznej IUI (2010)
Ciąże %
Inseminacja nasieniem męża AIH 14,5%
Inseminacja nasieniem dawcy AID 26,3%

Wyniki uzyskiwane dzięki metodzie inseminacji nasieniem partnera są zwykle gorsze od uzyskiwanych po użyciu nasienia dawcy. Składa się na o kilka czynników. Najważniejszy to dobór wskazań do inseminacji nasieniem męża. Często zdarza się, że tą metodę wybierają pary, które tak naprawdę nowino się kwalifikować do programu IVF, ale chcą jeszcze spróbować tańszej i mniej ryzykownej metody (np. w poważnym czynniku męskim). Metodę tę stosuje się jako leczenie I rzutu w endometriozie I i II st zaawansowania (gdzie również znacznie skuteczniejszy jest program IVF). Wreszcie rozpoznanie niepłodności idiopatycznej również jest wskazaniem do inseminacji nasieniem partnera, pomimo małej skuteczności zabiegu (tu także IVF daje znacząco wyższy wskaźnik powodzeń, ale niestety jest bardziej kosztowny).

Natomiast kobiety, które decydują się na inseminację nasieniem dawcy, zazwyczaj nie mają większych problemów z płodnością, a dawcy są dobierani tak by spełniali bardzo surowe kryteria jeśli chodzi o jakość nasienia. Stąd wyższy odsetek ciąż po leczeniu inseminacją domaciczną z użyciem nasienia dawcy.

 
Diagnostyka i leczenie niepłodności
Opierając się na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i skutecznym leczeniu niepłodności przygotowaliśmy kilka opracowanych przez nas programów leczenia niepłodności: Program In Vitro, Program In Vitro dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro Double-Stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową, Program In Vitro w nawracających niepowodzeniach leczenia, Program In Vitro TESA/PESA.
Centrum Medycyny Rozrodu

ARTVIMED

ul. Legendy 3, 30-147 Kraków
(przy ul. Na Blonie)
telefon: +48 12 661 3030

rejestracja:
poniedziałek-piatek: 10.30-16.00

ZOBACZ GODZINY OTWARCIA

 


 
Projekt mający na celu uruchomienie innowacyjnego Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.